ФОТО: Нови автобуси и нови линии за јавниот градски превоз во Прилеп