Статистика: Намален прометот во трговијата на мало со храна

Во јуни годинава, во споредба со јуни минатата година, статистиката евидентира намалување на прометот  во трговијата на мало со храна, пијалаци и тутун за 19,1 процент и со непрехрамбени продукти, освен гориво за 10,6 проценти. Пад од 14,3 проценти е регистриран и во групата трговија на мало, освен трговија со горива. 

Во трговијата на мало, во јуни годинава, во споредба со јуни лани, пораст на прометот е забележан во групата трговија на мало со автомобилски горива.

ФОТО: Факултети

16:20

најчитано сега